فایل رایگان پاورپوینت پایگاههای قدرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت پایگاههای قدرت :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 15 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


بسمه تعالی
پایگاههای قدرت
مدیران برای دستیابی به نفوذ در افراد در محیط كار از قدرت استفاده میكنند كه از منابع سازمانی و فردی سرچشمه میگیرد.
این منابع را میتوان به ترتیب به قدرت شغلی و قدرت شخصی تقسیم بندی کرد
بر اثر موقعیت شغلی سه پایگاه قدرت یعنی قدرت پاداش، قدرت اجبار و قدرت قانونی در اختیار مدیر قرار میگیرد
قدرت شخصی را میتوان شامل قدرت تخصص و قدرت مرجعیت دانست
قدرت اجبار : توانایی تنبیـه یـا خـودداری از اعطـای ستاده های مثبت
قدرت پاداش :اعمال كنتـرل بـر پاداشـهایی كـه بـرای افراد تحت نظارت او با ارزش تلقی می شود
قدرت قانونی :شایستگی مدیر در تصمیم گیری بر اساس عنوان یا مقام سازمانی
قدرت تخصص : وسیله ای كه دارنده آن میتواند بدان وسیله، اطلاعات تخصصی را كنترل كند؛ قدرت نفوذ و موقعیت آنان را در سازمان تضمین نماید
قدرت مرجعیت :ناشی از كاریزما (فرهمندی) یا جاذبه شخصی كه از طریق روابط مطلوب میان اشخاصی كه ستایش و احترام به یكدیگر را تشویق میكنند، پدید می آید و حفظ میشود
پژوهش رابطه بین قدرت و تعهد
رابطه بین قدرت پاداش با تعهد كاركنان رابطه ای منفی است . لذا توصیه میشود مدیران سازمانها با شناسایی خواسته ها و نیازهای كاركنان، پاداشها را اثـربخش ، و از آن در به منظور افزایش تعهد كاركنان استفاده نمایند
رابطه بین قدرت تخصص و مرجعیت با تعهد رابطـه ای مثبـت اسـت، بـرای افزایش تعهد كاركنان به مدیران ارشد سازمانها پیشنهاد میگردد، مدیرانی انتخاب كنند كه عـلاوه برتخصص از صفات و ویژگیهای شخصی، كه برای كاركنان قابل قبول است، برخوردار باشند
با توجه به تأثیر منفی قدرت اجبار بر تعهد كاركنان، پیشنهاد می گردد كه مدیران از قدرت اجبار استفاده نكنند و در صورت نیاز بـه عنـوان آخـرین راه حـل و آن هـم از تنبیـه مثبـت اسـتفاده نمایند تا اصلاح رفتار، راحتتر صورت گیرد .


لینک کمکی