فایل رایگان پاورپوینت فاضل ايـرواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فاضل ايـرواني :

محتویات

1 ولادت و خاندان 2 تحصیلات و استادان 3 مرجعیت 4 تدریس و شاگردان 5 آثار و تألیفات 6 ویژگی‌های علمی و اخلاقی 7 وفات 8 پانویس 9 منابع

ولادت و خاندان

ملا محمد ایروانى فرزند مرحوم ملا محمدباقر، به سال 1232 قمری[1] در شهر ایروان[2] و در بیت دیانت و روحانیت چشم به جهان هستى گشود و در زادگاه خویش رشد کرد و پرورش یافت. در همان شهر با خواندن و نوشتن آشنا شد و برخى از علوم ادبى را در آن جا فراگرفت.[3]

خاندان ایروانى یکى از خاندان هاى علمى و فقهى و زعامت و مرجعیت شیعه در ایران و عراق و قفقاز شوروى سابق است. این طایفه از ذریه ی آخوند ملا محمدباقر ایروانى، فرزند میر فتاح است. بانى نهضت علمى در این خاندان، همان آخوند ملا محمدباقر ایروانى است که پس از او فرزندانش (از جمله محمدفاضل ایروانى) این راه ارزشمند را ادامه دادند.

تحصیلات و استادان

ایشان در حالى که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. پس از استیلاى دولت روس بر آن منطقه. رهسپار ایران گردید و حوزه علمیه قزوین را براى تحصیل خویش انتخاب کرد و در محضر استاد والامقام آیت الله ملا عبدالکریم ایروانى به تحصیل پرداخت.

مهاجرت به عراق:

او پس از کسب فیض از استادان فاضل قزوین، راه کشور عراق را در پیش گرفت و در حالى که چهارده سال داشت وارد کربلا گردید و به مدت چهار سال از محضر آیت الله سید ابراهیم قزوینى (نویسنده ی کتاب ضوابط الأحکام و دلائل الأحکام) استفاده کرد و پس از آن به نجف اشرف رفت و در جلسات درسى شیخ مرتضى انصارى و آیت الله شیخ محمدحسن نجفى (صاحب جواهر) و آیت الله شیخ حسن کاشف الغطاء حاضر گردید و در اندک مدتى در بین شاگردان شیخ انصارى از همه پیشى گرفت و یکى از ارکان علمى جلسات ایشان شد.[4]

مشایخ اجازه:

آیت الله فاضل ایروانى از چند تن از علماى بنام شیعه، اجازه روایى دارد، از جمله: آیت الله شیخ اعظم انصارى؛ آیت الله شیخ محمد حسن نجفى؛ آیت الله شریف العلماء مازندرانى؛ آیت الله سید ابراهیم قزوینى (صاحب ضوابط)؛ آیت الله ملا عبدالکریم ایروانى؛ آیت الله میرزا جعفر طباطبایى حائرى؛[5]

مرجعیت

آیت الله فاضل ایروانى پس از ارتحال شیخ انصارى و آیت الله سید حسین تُرک کوه کمرى، به مرجعیت شیعه رسید و ریاست مذهبى بدو منتهى شد. ایشان در ایران، عراق، هند، ترکیه، روسیه و قفقاز شهرت تام داشته و مرجع تقلید اغلب شیعیان آن کشورها بود.

اموال بسیارى به محضر او مى رسید و او در ضروریات طلاب علوم دینى و دیگر مصارف شرعى صرف مى کرد. مشهور است که آیت الله فاضل ایروانى اولین کسى است که شهریه داد. قبلا وجوه شرعی به صورت تقسیمى[6] در بین طلاب بوده و نه به صورت شهریه و همه ماهه.[7]

تدریس و شاگردان

یکى از برنامه هاى منظم و دقیق معظم له که از سنین نوجوانى تا آخر عمر مبارکش ترک نگردید، تدریس دروس حوزوى است که بنا به اظهار خود ایشان قبل رسیدن به سن بلوغ در حوزه ی علمیه ی قزوین به تدریس شرح لمعه اشتغال داشت[8] و پس از عزیمت به عتبات عالیات در زمان استادش مرحوم شیخ مرتضى انصارى، محفل علمى داشت. پس از وفات استادش، مجلس درس ایشان یکى از دروس مهم حوزه ی علمیه ی نجف اشرف را تشکیل مى داد. او اصول را شب ها در صحن مطهر امیرالمومنین على، علیه السلام، و صبح ها فقه را در مسجد شیخ طوسى ایراد می کرد و جمع کثیرى از فضلا در آن شرکت مى کردند.[9]

اسامى برخى از شاگردان ایشان چنین است:

میرزا حبیب الله رشتى؛ سید حسن صدر؛ میرزا ابوالحسن انگجى؛ سید احمد مستنبط تبریزى؛ سید اسدالله اشکورى؛ سید على جزائرى شوشترى؛ سید على کوه کمرى؛ سید محمد تقى خویى نجفى؛ سید محمد تقى طالقانى؛ سید محمد شریف تقوى شیرازى؛ سید محمد شریف رضوى شیرازى؛ شیخ ابراهیم سالیانى نجفى؛ شیخ ابوالحسن فقیهى قزوینى؛ شیخ احمد تفرشى نجفى؛ شیخ اسماعیل خویى؛ شیخ باقر دزفولى کاظمى؛ شیخ باقر کاظمى تسترى؛ شیخ عبدالحسین ایروانى (برادر زاده معظم له)؛ شیخ عبدالصمد ارونقى تبریزى؛ شیخ عبدالغنى بادکوبى؛ شیخ محرم على طارمى ابهرى زنجانى؛ شیخ محمدباقر بیرجندى قائنى خراسانى؛ شیخ محمد حرزالدین نجفى؛ شیخ محمدحسن آل یس؛ شیخ محمدحسن میانه اى؛ شیخ مرتضى عاملى (نظام الدین)؛ شیخ میرزا عبدالحسین مشکینى مشهور به امام؛ شیخ میرزا محمد همدانى جولانى؛ شیخ هادى تهرانى؛ ملا احمد شبسترى؛ ملا احمد کوزه کنانى؛ ملا عبدالکریم ایروانى؛ ملا محمد على نخجوانى؛ ملا مهدى آرانى؛ میرزا ابوالقاسم اردوبادى؛ میرزا جواد مجتهد تبریزى؛ میرزا حسن علیارى تبریزى؛ میرزا صادق آقا مجتهد تبریزى؛ میرزا على اکبر اردبیلى؛ میرزا محمدباقر ایروانى نجفى؛ میرزا محمدحسن زنوزى؛ میرزا محمود شیخ الاسلام تبریزى؛ میرزا هدایت الله قزوینى شهیدى؛ میرزا یحیى امام جمعه خوئی؛ میرزا یوسف مجتهد تبریزى؛

معظم له همچنین به برخى از علما و فضلاى آن روز نیز اجازه نقل حدیث داده است. نام آنان چنین است:

سید احمد بن محمدباقر بهبهانى حائرى؛ سید على جزائرى؛ شیخ على محاویلى نجفى؛ شیخ محمدباقر بیرجندى قائنى خراسانى؛ شیخ میرزا عبدالحسین مشکینى (مشهور به امام)؛ مولی محمدمهدى بنابى حائرى؛ میرزا على اکبر اردبیلى؛ میرزا محمدباقر ایروانى نجفى؛ میرزا هدایت الله قزوینى شهیدى؛ میرزا یحیى امام جمعه خوئی.

آثار و تألیفات

احاطه بر متون علمى، ادبى، فقهى، اصولی،

لینک کمکی