فایل رایگان پاورپوینت فرحة الغري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرحة الغري :

محتویات

1 انگیزه تألیف 2 محتوای کتاب 3 وضعیت کتاب 4 منبع 5 متن کتاب

انگیزه تألیف

مؤلف در مقدمه کوتاه و به عبارتى خطبه کتاب، انگیزه و علت تألیف این کتاب را بیان نکرده است ولى دو دلیل براى تألیف چنین کتابى مى‌توان بیان کرد: نخست آنکه فاصله دفن امام على (علیه السلام) در بیرون کوفه تا زمان آشکار شدنش که به یک قرن مى‌رسد سبب شده است ابن طاووس براى توضیح و توجیه این فاصله و استدلال بر آنکه قبر شریف در آنجاست، به این تألیف دست بزند. دلیل مهم‌تر و اصلى را بایستى شبهه و برخى گزارش‌هاى تاریخى نادر دانست که قبر آن حضرت را در جایى دیگر مى‌داند و بى‌تردید مؤلف با توجه به این شبهه دست به تدوین و جمع‌آورى روایات زده است.

محتوای کتاب

کتاب شامل دو مقدمه و پانزده فصل است. مقدمه اول در دلایل عقلى بر وجود مرقد امام على (علیه السلام) در نجف و مقدمه دوم در مورد علت مخفى شدن قبر آن حضرت است. مؤلف براى احادیث پیامبر و روایات هر یک از ائمه بابى مستقل قرار داده و در آن روایات دال بر وجود مرقد در نجف را نقل نموده است.

پس از آن در سه باب سخنان زید بن علی و هارون الرشید و منصور عباسى و عده‌اى از بنى هاشم و علما را در این موضوع آورده است. باب پانزدهم به معجزات و کرامات مرقد مطهر آن امام بزرگوار اختصاص دارد.

ابن طاووس تمام روایات را با ذکر سلسله سند آورده و طریق خودش را به راویان حدیث ذکر کرده است. این روایات در واق

لینک کمکی