فایل رایگان پاورپوینت فرهنگ عاشورا(کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرهنگ عاشورا(کتاب) :

محتویات

1 انگیزه نگارش 2 معرفی اجمالی کتاب 3 ویژگی کتاب 4 متن کتاب

انگیزه نگارش

هدف از تدوین این فرهنگنامه آن بوده که یک مجموعه یک جلدی، فشرده در دسترس و کاربردی حاوی لازمترین دانستنی ها پیرامون موضوعاتی که به آن نهضت جاوید چه در عصر حادثه و چه در زمان های پس از آن تا امروز مربوط می شود، ارائه گردد. از این رو مدخل های کتاب که به ترتیب حروف الفبا است، اشخاص، گروه ها، مکان ها، کتاب ها، اصطلاحات، سنت ها، شعایر، تعالیم مکتبی و محورهای دیگر را که به نحوی در ارتباط با فرهنگ عاشورا است شامل می شود.

معرفی اجمالی کتاب

تنها شباهت این کتاب به دائره المعارف ها یکی ترتیب الفبایی اطلاعات آن است و دیگر ارجاعات آن. چنین می نماید که نویسنده عمد داشته است این کتاب را کاملاً در قالب دائره المعارف ها نگنجاند تا فقط کتابی برای مراجعه نباشد بلکه برای مطالعه هم باشد، از این رو کتاب حاضر خوشخوان‌تر از دائره المعارف هاست و می شود آن را به راحتی، از آغاز تا پایان خواند.

مدخل های این فرهنگ به صدها عدد می رسد و مطالب در ذیل هر مدخل از کمتر از یک سطر تا چندین صفحه است. نویسنده در ذیل هر مدخل تنها به توصیف آن نپرداخته بلکه تحلیل و گاه ارزشگذاری هم کرده است.

ویژگی کتاب

یکى از مزایاى این فرهنگ نامه آن است که در پایان اغلب مطالب مربوط به هر عنوان، با (فِلش) به کلماتى ارجاع داده شده که آنها در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. با مراجعه به مدخل هاى مشابه

لینک کمکی