فایل رایگان پاورپوینت فرهنگ موضوعي قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرهنگ موضوعي قرآن کريم :

محتویات

1 روش تنظیم در این فرهنگ 2 ویژگی‌های این فرهنگ 3 روش استفاده 4 منابع

روش تنظیم در این فرهنگ

در این فرهنگ از روش‌های جدید علم کتابداری استفاده شده‌است، بر این اساس که به جای اینکه موضوعات ذهنی از قبل تعیین شوند و کلمات قرآن در زیر آن آورده شود، خود قرآن را آیه به آیه فهرست کرده‌است؛ یا به تعبیر دیگر به آیه آیه قرآن موضوع داده شده‌است و تقطیع موضوعی انجام شده‌است و در اکثر موارد از لفظ قرآنی استفاده شده‌ است.

بر این اساس فرهنگ موضوعی حاضر، در حدود هفت هزار موضوع یا مدخل اصلی همراه با توابعش که در زیر هر موضوع آمده، و سه هزار مدخل ارجاعی (اعم از اصلی و کمکی) را در بردارد و به جرأت می‌توان گفت که موضوعاتی که در قرآن آمده‌ است دیگر محدود به تعدادی خاص مانند فهرست‌های قبلی نیست.

ویژگی‌های این فرهنگ

1- کلماتی که با علامت {-} متصل شده‌اند موضوع فرعی می‌باشد.

2- املا و ضبط کلمات عربی بر اساس رسم الخط عربی معاصر می‌باشد.

3- نداشتن معادل فارسی لغات عربی جز به ندرت برای تشخیص کلمات ؛ مثلاً: الرجال (=پیادگان)، الرجال (=مردان).

4- استفاده از مدخل‌های ارجاعی (کلمات فارسی و مترادفات عربی) به مدخل اصلی به منظور افزایش کارایی؛ برای مثال از زن به المرأه؛ الامرءه؛ النساء و از این سه نیز به یکدیگر ارجاع داده شده‌است.

ارجاع اخیر یکی از ویژگی‌های مهم این فرهنگ است که طی آن موضوع‌های هم معنی یا مربوط به هم ارجاع داده شده‌اند. این ارجاعات به صورت نیز {یعنی نیز رجوع کنید به} آمده‌است. برای مثال زیر کلمه گناه و ترکیبات آن چنین آمده‌است:

الاخلاق الرذیله ؛ الاثم ؛ المعصیه الصلیه ؛ الاثقال ؛ الخطیه ؛ الذنب ؛ الجناح ؛ الفاحشه ؛ اللمم ؛ الجرم. گن

لینک کمکی