فایل رایگان پاورپوینت فرو رفتن در باطل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرو رفتن در باطل :


فرورفتن در باطل نزد اندیشمندان علم اخلاق، اعم از نقل گناه و رفتار ناشایستى است که خود فرد یا دیگرى انجام داده است، به شرط آن این کار فقط براى سرگرمى انجام شود و نیازى مشروع و عقلانى به آن نباشد. ولى اگر بیان رفتار ناشایست دیگران براى استمداد در بازداشتن ایشان از گناه یا پاسخ به کسى که در امر مهمى مشورت طلبیده یا هر نیاز مشروع دیگر باشد "فرورفتن در باطل" نخواهد بود.

همچنین اگر حکایت گناه دیگرى جهت آشکار ساختن عیب او یا خرد و بى مقدار کردن او انجام شود. در محدوده گناهانى چون غیبت، سخن چینى و... قرار خواهد گرفت.

پس آنگاه که کسى گناه خود یا دیگرى را جهت گرم کردن مجلس دوستانه و لذت بردن از آن، با آب و تاب نقل کند به این رذیله اخلاقى گرفتار شده است پس این عمل نه غیبت است نه سخن چینى و نه فحش و... بلکه گناهى است که عنوان خاص خود را دارد. به نام فرورفتن در باطل.

فرورفتن در باطل داراى اقسامى است.

گاه از گناهى که پیش از این انجام گرفته حکایت مى‌شود مانند آن که فرد از فریبکارى‌ها و نی

لینک کمکی