فایل رایگان پاورپوینت فصوص الحکم ابن عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فصوص الحکم ابن عربي :

محتویات

1 مؤلف 2 معرفی کتاب 3 شروح و ترجمه‌های فصوص الحکم 4 پانویس

مؤلف

محمد بن احمد، محیی الدین بن عربی از اولاد عبداللّه بن حاتم، برادر «عدى بن حاتم» از صحابه بزرگوار، در شب 7 ماه رمضان 560 ه.ق، برابر با 28 ژوئیه 1165.م، در بلده‌ی «مرسیه» از بلاد اندلس متولد شد. معروف‌ترین لقب او در بین پیروانش، «الشیخ الاکبر» است. دو اثر فتوحات مکیه و فصوص الحکم او مشهور است و او را پدر عرفان نظری خوانده اند. او بعد از هشتاد سال ریاضت و تألیف، در شب 28 ربیع الاخر سال 638 ه. برابر با 16 نوامبر 1240 م. در شهر دمشق از دنیا رفت.

معرفی کتاب

محی الدین در آغاز فصوص تصریح می کند که در رؤیا پیامبر فصوص الحکم را به او عطا کرد و به وی امر فرمود که این کتاب را به مردم عرضه کند.

علامه حسن زاده آملی در توصیف این کتاب گوید: «فصوص‌ الحکم‌ شیخ اکبر محیى الدین طائى حاتمى بیست و هفت فص است و هر فصّ آن به نام یکى از انسانهاى کامل که از هر یک تعبیر به کلمه شده است، و در هر فص سلطان و محور بحث یکى از امّهات و اصول معارف مهمّ و اصیل عرفانى قرآنى است. و آن بیست و هفت انسان فصوص که به نام هر یک فصّى جداگانه است بیست و سه نفر آنها از انبیاى یاد شده در قرآن کریم‌اند که یسع و ذو الکفل در آن نیامده‌اند، و چهار انسان کامل دیگر به نامهاى شیث و عزیر و لقمان و خالد علیهم السّلام‌اند به نام هر یک فصّ مستقل است.»[1]

برخی از عناوین بخشهای بیست و هفتگانه این کتاب به این صورت است: فصّ حکمه إلهیه فی کلمه آدمیه، فصّ حکمه نفثیه فی کلمه شیثیه، فصّ حکمه سبّوحیه فی کلمه نوحیه و... .

علامه حسن زاده در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم که شرح فصوص الحکم فارابی است در معنای «فَصّ» می نویسند:

«فصّ هر چیز، زبده و خلاصه آن چیز را گویند و چون فارابى لباب و امهات مسائل حکمیه را در چند باب مبوّب کرده است‌، هر یک را فص نامیده است که فص حکمت است و مجموع آن فصوص الحکم. و نیز فص نگینه انگشترى را گو

لینک کمکی