فایل رایگان پاورپوینت قاموس قرآن قرشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت قاموس قرآن قرشي :

محتویات

1 معرفی اجمالی کتاب 2 بخش‌های کتاب 3 انگیزه نگارش 4 ارزش کتاب 5 وضعیت نشر 6 متن کتاب 7 منابع

معرفی اجمالی کتاب

«قاموس» راهنماى کلمات قرآنى است که بر اساس حروف الفبایى تنظیم شده، در آن رجوع به اصل و ریشه لغوى کلمات قرآنى، لازم است، از« ابّ» شروع و به «یوم» (یومئذ) ختم مى‌گردد. در این معجم علاوه بر شماره سوره و آیه، حروف مکمّل هر کلمه و دفعات تکرار آن نیز ذکر شده است.

مؤلف در مقدمه مختصر خود بر کتاب مى‌نویسد: «این کتاب تنها درباره لغات قرآن نیست بلکه گذشته از آن در نوبه خود یک کتاب تفسیر و اگر اغراق نباشد یک دایره المعارف قرآن است. در هر ماده که تشخیص داده شده، آیاتى چند نقل و تفسیر شده است، نقل روایات، شأن نزول و اشاره به بعضى از قضایا و نقل اقوال بزرگان از آن جمله است. به احوال و قضایاى انبیاء از دیدگاه قرآن، نظر شده و نسبت به اقتضاى حال در اکثر موارد به تفصیل سخن گفته شده است. ذیل بعضى از کلمات امثال: آدم، اجل، ارض، بحر، جن، عرش و... بطور مفصل بحث شده است.»

مؤلف معتقد است کلمات قرآن با حذف مکررات و مشتقات حدود 1860 کلمه است، در این کتاب همه کلمات فوق یکى یکى بررسى شده است. ایشان در توضیح برخى کلمات به معنى لغوى اکتفا ننموده و براى بسیارى از کلمات، تفاسیر و توضیحات لغوى، ادبى، علمى، اجتماعى و تاریخى ذکر نموده است. این توضیحات تقریبا براى تمام اعلام قرآن آورده شده است، و به ترتیب به پاره‌اى از موضوعات قرآن پژوهى نیز پرداخته است. شیوه نقد را در معانى لغوى، مباحث علمى و دیگر قسمت‌ها نیز، پیشى گرفته و با استدلال مطالب خود را مطرح مى‌نماید، مانند ماده «ابّ» و «ابد» و یا بحث علمى ماده «بحر».

بخش‌های کتاب

کتاب حاضر در 7 جلد به چاپ رسیده است. کلمات قرآنى زیر ماده یا ریشه هر کلمه وارد شده است، و بخشى از آیه قرآنى که در بردارنده آن کلمه است، در زیر کلمه درج گردیده است. در برابر هر یک از لغات قرآنى، معناى فارسى آن را آورده به ترجمه آیات نیز پرداخته است.

و با توجه به تخصصى شدن تألیفات و اینکه مطالب لغوى، شأن نزول، تاریخى، تفسیرى و علمى در این کتاب کنار هم آورده شده، به نظر مى‌رسد تفکیک آنها با عنوانهاى مشخص و گویا، کمک شایانى به پژوهشگران خواهد نمود.

مؤلف براى هر لغت، ریشه و ماده آن را ذکر کرده، آیات را بیان داشته و ترجمه مى‌کند، امّا در بقیه مشتقات فقط برخى آیات آنها را آورده، معنا نموده و توضیح داده است و خود کلمات مشتق شده از آن ماده را قبل از آیه، ثبت نکرده است. بدیهى است که ثبت مشتقات دیگر، پژوهشگران را در دستیابى به آیات و معانى و توضیحات آن، یارى مى‌نماید.

درباره اینکه کلمه مورد بحث چند بار در قرآن آمده و مواردى که راجع به آنها بحثى انجام نمى‌گیرد، کدامند، روش ثابتى در پیش گرفته نشده است، به نظر مى‌آید اشاره به تعداد استعمال کلمه در قرآن و ذکر آدرس مواردى که بحثى از آنها نمى‌شود، پژوهشگر را از مراجعه به معجم‌هاى لغوى قرآنى دیگر بى‌نیاز مى‌کند.

انگیزه نگارش

مؤلف در مصاحبه با مجله بینات انگیزه خود را چنین بیان مى‌کند: «من در نوشتن «قاموس قرآن» دو فکر اساسى داشتم: یکى این که احساس کردم بر طبق آیه شریفه 12 سوره یس: «إِنَّا نَحْنُ نُ

لینک کمکی