فایل رایگان پاورپوینت تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (کتاب) :

محتویات

1 اعتبار کتاب 2 محتوای کتاب 3 نسخه‌های خطی و ترجمه تفسیر 4 پانویس 5 منابع 6 متن کتاب

اعتبار کتاب

در مقدمه این کتاب آمده است که این تفسیر را حضرت امام حسن عسکرى علیه السلام بر ابویعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابوالحسن على بن محمد بن یسار، املا کرده است. و مطابق با سند ذکر شده در مقدمه کتاب، این تفسیر را شیخ صدوق از محمد بن قاسم استرآبادى و او از آن دو روایت کرده است.[1]

این سند از سوی برخی از عالمان به شدت نقد شده است. به عنوان نمونه ابن غضائرى، از دانشمندان نیمه نخست قرن پنجم، در مورد استرآبادی و این تفسیر مى نویسد: «محمد بن قاسم استرآبادى، که ابوجعفر ابن بابویه از او روایت کرده است، ضعیف و دروغگو است. ابن بابویه تفسیرى را از او روایت کرده است که او از دو شخص مجهول روایت کرده است: یکى از آن دو به نام یوسف بن محمد بن زیاد و دیگرى به نام محمد بن یسار (سیار) شناخته مى شوند. آن دو مرد تفسیر را از پدرانشان، از ابوالحسن ثالث روایت کرده اند و تفسیر از سهل دیباجى، از پدرش با آن مضامین ناپسندى که دارد جعل شده است».[2] میر داماد نیز استر آبادی را ضعیف الحدیث و دو نفری را که او از آنها کتاب را نقل نموده مجهول الحال خوانده است. و کتاب را دربردارنده احادیث غیر قابل پذیرش و دروغ دانسته است[3]

علامه شوشتری به نقد محتوایی این تفسیر پرداخته مشکلات تعداد زیادی از احادیث آن را مشخص نموده است. بخش زیادی از اشکالات وارد شده ایشان به این تفسیر مربوط به اشتباهات تاریخی آن است.[4]

محتوای کتاب

متن این کتاب مشتمل بر تفسیر استعاذه، بسم الله، سوره حمد و سوره بقره، آن هم به طور ناتمام و ناقص (تا آیه 282) است. البته محدث نورى در مستدرک الوسائل اصل کتاب را بیشتر از کتاب فعلى مى دا

لینک کمکی