فایل رایگان پاورپوینت تقريب القرآن إلي الأذهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تقريب القرآن إلي الأذهان :

محتویات

1 مؤلف 2 معرفى تفسیر و روش آن‌ 3 روش ورود و خروج تفسیر در مباحث 4 مقدمات تفسیر 5 نسخه شناسى 6 منابع مقاله‌ 7 منابع 8 متن کتاب تقریب القرآن الى الاذهان

مؤلف

آیت الله سید محمد حسینى شیرازى(م 1380 ش) از علما و مراجع معاصر، داراى تألیفات بسیار گوناگون فقهى، اصولى، علوم قرآنى و تفسیرى و اجتماعى است. وى از دانشمندان بسیار پركار و متنوع نویس است. گسترده ترین اثر علمى وى مؤسعه فقهى نام دارد كه 120 جلد است.

معرفى تفسیر و روش آن‌

نام كامل تفسیر« تقریب القرآن الى الاذهان» مى‌باشد. بدین جهت نام تألیف خود را تفسیر نگذاشته‌اند كه معتقدند عقول بشرى و تدبر انسانها از درك عمق معانى قرآنى ناتوان است و آنچه بیان مى‌شود، وجوه و معانى محتمل در آیات و حكمات قرآنى است، بزرگى و عظمت قرآن، توان دسترسى به عمق معانى مراد را از انسان مى‌گیرد. و بدینوسیله خضوع و ناتوانى خود را در برابر قرآن ابراز داشته است.

این تفسیر شامل جمیع آیات قرآن بوده، و به زبان عربى در 5 مجلد( این چاپ) ارائه شده است و در صدد توضیح و تبیین مختصر و قابل فهم عموم، از آیات قرآن مى‌باشد. روش آن، تدبرى، اجتهادى و از جهتى نیز روایى مى‌باشد، كه در توضیح و تبیین آیات بر معانى لغوى، تكیه كرده است. بدلیل اختصار، از اطناب و تعقید و پیچیدگى در عبارات و مفاهیم و تفصیل‌هاى معمول برخى تفاسیر، بدور است. از ذكر مصادر خود نیز در لابلاى تفسیر دورى جسته است. بین لغت در مقام توضیح معناى آیه و قصص و تاریخ جمع نموده، توانسته است از قصص اسرائیلیه، و مطالب تاریخى كه ارتباط مستقیمى به تفسیر ندارد، اجتناب نماید. با تكیه بر شیوه اهل بیت« علیهم السلام» در تفسیر، از اخبار و روایات منقول از آنها كه در صدد تفسیر آیه باشد استفاده نموده است. و به جز آن، روایات اسباب النزول را مطرح نموده و در تبیین آیه از آنها بهره مى‌برد.

در مسائل فقهى، احكام را با تعلیل و توضیح بیشترى، به شكل وسیع‌تر بیان مى‌كند و طبق معمول مفسرین شیعه، عقاید فقهاى امامیه را بیان مى‌دارد. مانند آیه مائده سوره 6 در بحث وضو و آیه 90 مائده در ج 2 ص 11. برخى مطالب را به شكل سؤال و پاسخ مطرح مى‌نماید و در این قالب، هم به توضیح آیه مى‌پردازد و هم شبهه‌اى از شبهات مختلف نسبت به مسائل قرآنى و اسلامى را، پاسخگویى مى‌نماید، مانند ج 2 ص 25 ذیل آیه 102 سوره مائده. مسائل اعتقادى و كلامى را به تناسب آیه بدون بسط و تعرض به سایر اقوال( امّا با اشاره به آنها) مطرح مى‌نماید مانند مسئله رؤیه اللّه سوره انعام آیه 107، و نیز ج 2 ص 45 ذیل آیه 4 سوره انعام.

دفاع از مبانى اسلامى و رد شبهات و ادعاهاى باطل را وظیفه خود مى‌داند و در لابلاى تفسیر آیات به آن مى‌پردازد، از جمله ذیل آیه 28 سوره توبه بحث نجاست كفار و حكمت آن، و رد شبهاتى درباره اهل بیت« علیهم السلام».

مفسر سعى نموده است بین قرآن و زندگى انسان در بخشهاى مختلف سیاسى، اجتماعى- اقتصادى اخلاقى، تربیتى، خانوادگى و... ارتباط برقرار نماید و بدینوسیله قرآن را كتاب زندگى معرفى نموده، و تلاش كرده تأثیرات آن را در زندگى انسان ملموس‌تر نماید.

ایشان در این تفسیر با توجه به آگاهى بر مسائل روز و افكار دنیاى معاصر، و تسلط بر آراء و اقوال مفسرین قدیم و احساس درد از مسائل و مشكلات مسلمانان و جوامع اسلامى، توانسته‌اند، جمع بین قدیم و جدید و نظر به آینده، نمایند.

روش ورود و خروج تفسیر در مباحث

ایشان ابتداى هر سوره، بعد از بیان نام سوره، مكى، یا مدنى بودن آن، تعداد آیات، جملگى یا به تناوب نازل شدن و وجه تسمیه آن، آغاز به تفسیر و شرح آیات سوره مى‌نمایند.

مفسر عنایت خاصى به ذكر ارتباط بین سور دارد و سعى نموده انتهاى سوره قبل را با ابتداى سوره بعد از جهت موضوع مرتبط نماید، مانند ج 2 ص 43 در تفسیر آیات، معمولا( در صورت وجود سبب نزول) ابتدا به نقل شأن نزول و سپس به بیان مفردات مشكل آیه و تفسیر دقیق آیات به شكل مزجى و مختصر و با بیانى برگرفته از تدبر در آنها، مى‌پردازد. و در مواردى از توضیح و تفسیر فراتر رفته، مخاطبان آیه را نام برده و كلماتى افزون بر توضیح آیه مطرح كرده است كه این مسائل گاه جنبه اعتقادى و هدایتى داشته و گاه جنبه تاریخى. هر از چند گاهى نیز به مسائل ادبى و اعرابى اشاره دارد، مانند ج 2 ص 29 آیه 107 مائده.

وى سعى دارد قرآن را به صورت یك مجموعه بهم پیوسته نشان دهد، بهمین جهت علاوه بر ربط موضوعى بین سور، به ربط بین معانى آیات نیز مى‌پردازد، براى نمونه، آیات 205 تا 254 سوره بقره كه مسائل مختلفى از قبیل، حج، جاهلین و تعصب آنها، منافقین، مجاهدین، حركت انبیاء، وعده‌هاى خداوند به مؤمنین، مشركین و سؤالهاى آنها، احكام خانواده، بانوان، ولادت، بحث انفاق، موت، قتال و جهاد و... در آنها مطرح است را، در سیاق واحدى به هم ربط مى‌دهند. به طور معمول، بیانى در جو عام سوره و محور كلى آن، دارند مانند ج 2 ص 67 ذیل آیه 39 سوره انعام. در توضیح آیات از سیاق ذكر آنها نیز استفاده مى‌نماید، مانند ج 2 ص 8 ذیل آیه 88 سوره مائده.

با توجه به جایگاه« بسم اللّه» در هر سوره، حدود 120 معنا براى آن به تناسب سور بیان كرده‌اند و در هر سوره مطلبى اضافه بر معناى معمول ابراز داشته‌اند.

در حروف مقطعه معتقدند برخى از اسرار آن را در آینده، علما، كشف خواهند نمود، همچنانكه برخى اسرار و علل طبیعت و قو

لینک کمکی