فایل رایگان پاورپوینت تقويم: جنگ يزيد بن مهلب با سپاهيان يزيد بن عبدالملك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت تقويم: جنگ يزيد بن مهلب با سپاهيان يزيد بن عبدالملك :

تقویم هجری قمری

روز واقعه:15 صفر

سال 102 هجری قمرییزید بن مهلب در خلافت سلیمان بن عبدالملک (هفتمین خلیفه اموى) به حكومت خراسان و بخش اعظمى از ایران و عراق منصوب گردید. وى در مدت خلافت سلیمان بن عبدالملک، پایه‌ هاى حكومت خویش را در عراق، ایران و خراسان بزرگ مستحكم نمود و فرزندان و كسان خود را به حكومت شهرها و فرماندهى لشكرها منصوب كرد و از این راه به كسب ثروت و دارایى فراوان و قدرت نظامى و سیاسى شگفتى دست یافت.

اما پس از درگذشت سلیمان بن عبدالملک در صفر سال 99 قمرى و جانشینى عمر بن عبدالعزیز به خلافت اسلامى، ابهت یزید بن مهلب شكسته شد و ستاره قدرتش افول یافت. زیرا عمر بن عبدالعزیز وى را به خاطر گردآورى دارایى فراوان و غصب بیت المال مسلمانان و اجحاف و ستمگری نسبت به مسلمانان، از حكومت خراسان عزل كرد و پس از دستور بازگشتش به سوى دارالخلافه، فرمان داد در میان راه، وى را دستگیر و زندانى نمایند.

یزید بن مهلب در زندان بسر مى‌ برد تا این كه عمر بن عبدالعزیز به بیمارى افتاد و بیمارى‌ اش روز به روز شدت گرفت. یزید بن مهلب با همدستى نفوذى‌ هاى خویش از زندان عمر بن عبدالعزیز گریخت و در جنوب عراق (بصره و كوفه) پنهان گردید.

پس از وفات عمر بن عبدالعزیز در سال 101 قمرى، یزید بن عبدالملک به خلافت رسید. وى نیز خواهان دستگیرى یزید بن مهلب شد. یزید بن عبدالملک به عاملان خود در عراق نوشت كه یزید بن مهلب را یافته و دستگیرش نموده و به شام اعزام كنند.

یزید ب

لینک کمکی