فایل رایگان پاورپوینت حصين بن نُمير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت حصين بن نُمير :


یكى از سران امویان از قبیله كنده كه همواره با آل على دشمنى داشت. در جنگ صفین در سپاه معاویه بود. در ایام حکومت یزید هم بر عده‌ اى از سپاه، فرماندهى داشت.

در دوران قیام ‌مسلم بن عقیل در كوفه، رئیس پلیس ابن زیاد بود و ماموریت داشت براى یافتن و دستگیرى مسلم، خانه‌ هاى كوفیان را تفتیش كند. هم او بود كه قیس بن مسهر، فرستاده‌ حسین علیه السلام را دستگیر كرد و نزد ابن زیاد فرستاد و قیس به شهادت رسید.

او بود كه‌ هنگامى كه عبدالله زبیر در مكه بر ضد یزید سر به مخالفت برداشته بود، بر كوه ابوقبیس‌ منجنیق نهاد و كعبه را هدف قرار داد. [1] با سلیمان بن صرد و توابین جنگید.

او بود كه از امام على علیه السلام آنگاه كه

لینک کمکی