فایل رایگان تحليل آنتن مدولاتور ديجيتال جهت دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل آنتن مدولاتور ديجيتال جهت دار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

آنتن مدولاتور دیجیتال جهت دار، نوعی مدولاتور دیجیتال است که با تغییر پیکربندی آنتن، سیگنال را مدوله می کند. این آنتن مدولاتور شامل یک آنتن دوقطبی و تعدادی بازتابنده است که روی هر بازتابنده تعدادی کلید قرار داده شده است. با قطع و وصل کردن کلیدها می توان طول و تعداد بازتابنده ها را تنظیم کرد. این آنتن مدولاتور قادر است اطلاعات صحیح را در جهت یا جهت های مشخص و اطلاعات نادرست را در سایر جهات ارسال کند. برای بررسی عملکرد و کارایی این آنتن مدولاتور تحلیل جامعی ارائه شد و ماتریس امپدانس ساختار و الگوی تشعشعی به صورت روابط بسته محاسبه شده است. برای ارزیابی کارایی آنتن مدولاتور پیشنهادی و همچنین ارزیابی دقت روابط ارائه شده شبیه سازی های زیادی در نرم افزار CST انجام شده است که همگی تطابق مناسب نتایج تحلیلی و شبیه سازی را نشان می دهند.

لینک کمکی