فایل رایگان تحليل ترموديناميکي يک ساختار جديد يکپارچه توليد همزمان توان و دي اکسيدکربن مايع با استفاده از کلکتورهاي بشقابکي خورشيدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ترموديناميکي يک ساختار جديد يکپارچه توليد همزمان توان و دي اکسيدکربن مايع با استفاده از کلکتورهاي بشقابکي خورشيدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

طراحی همزمان واحدها و یکپارچه سازی فرآیندها سبب کاهش تعداد تجهیزات مورد نیاز و مصرف انرژی می شود. بهبود راندمان سیستم های حرارتی و بازیافت حرارت در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله یک ساختار یکپارچه تولید همزمان توان و مایع سازی دی اکسیدکربن توسعه داده شده است. این سیستم هیبریدی شامل چهار بخش نیروگاه تولید توان احتراق با اکسیژن خالص، تولید اکسیژن خالص با استفاده از فرآیند ASU ، سامانه مایع سازی دی اکسیدکربن با استفاده از سیکل تبرید جذبی آب و آمونیاک و تامین حرارت با استفاده کلکتورهای بشقابکی خورشیدی می باشد. ساختار یکپارچه توسعه داده شده قابلیت تولید 22/22kg/s دی اکسیدکربن مایع و 121MW توان را دارد.

لینک کمکی