فایل رایگان تحليل ترموديناميکي يک سيستم نوين توليد توان يکپارچه شده با کلکتورهاي خورشيدي و سيکل آب شيرينکن چند مرحله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ترموديناميکي يک سيستم نوين توليد توان يکپارچه شده با کلکتورهاي خورشيدي و سيکل آب شيرينکن چند مرحله اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با توجه به بحران آب و انرژی، بهبود راندمان سیستم های حرارتی و بازیافت حرارت بهمراه فرآیند شیرین سازی آب، در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. بدین منظور فرآیند آب شیرین کن حرارتی و کلکتورهای خورشیدی در نیروگاه های بخار مورد استفاده قرار گرفتند. در این مقاله یک ساختار یکپارچه تولید همزمان آب شیرین و تولید توان با استفاده از ترکیب سیستم کلکتورهای خورشیدی، نیروگاه بخار تولید توان، سیکل ORC و سیکل آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای توسعه داده شده است. این ساختار یکپارچه قابلیت تولید آب شیرین به میزان 762/6kg/s، توان به میزان 104/1 مگاوات در سیکل رانکین و 306/7 مگاوات در نیروگاه بخار را دارد.

لینک کمکی