فایل رایگان تحليل يک آرايش چرخه ي ترکيبي تبخير آني تک مرحله اي-رانکين آلي با استفاده از يک چاه مشترک براي منبع زمين گرمايي سبلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل يک آرايش چرخه ي ترکيبي تبخير آني تک مرحله اي-رانکين آلي با استفاده از يک چاه مشترک براي منبع زمين گرمايي سبلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در ایران و شهر مشگین شهر، منطقه سبلان پتانسیل بسیار خوبی برای تولید توان از منبع انرژی زمین گرمایی را دارا می باشد. در این مقاله یک چرخه ی ترکیبی تبخیر آنی تک مرحله ای-رانکین آلی با توجه به یک چاه مشترک برای چاه های زمین گرمایی سبلان پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای چرخه ی ترکیبی یک بررسی پارامتری نسبت به فشار جداساز، دمای اواپراتور، اختلاف نقطه ی تنگش اواپراتور و انتخاب سیال برای قسمت رانکین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سیال ان -بوتان مناسب ترین سیال برای چرخه رانکین آلی می باشد، برای این بررسی برای چرخه ی ترکیبی توان خالص 19401 کیلووات، بازده انرژی 16/59% و بازده اگزرژی 63/66% محاسبه شده است.

لینک کمکی