فایل رایگان تعيين توزيع درجه حرارت در باله هاي حلقوي با ضريب هدايت حرارتي وابسته به دما با استفاده از روش AGM و مقايسه آن با روش عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين توزيع درجه حرارت در باله هاي حلقوي با ضريب هدايت حرارتي وابسته به دما با استفاده از روش AGM و مقايسه آن با روش عددي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله از روش AGM برای ارزیابی توزیع دما در فین حلقوی با هدایت حرارتی وابسته به دما و تعیین توزیع دما در فین استفاده شده است. این روش مفید و عملی برای حل معادله انتقال حرارت غیر خطی است نتایج این روش با حل عددی (NM) مقایسه شده است ونتایج نشان می هد که این روش بسیار کار آمد و ساده است و می تواند برای بسیاری از مسائل غیر خطی کارآمد باشد . نرخ انتقال حرارت باله حلقوی با هدایت حرارتی وابسته به دما به صورت تابعی ازشکل هندسی باله حرارتی و پارامتر هدایت حرارتی و پارامتر توصیف تغییرات رسانایی حرارتی تهیه شده است.

لینک کمکی