فایل رایگان تعيين حداقل غلظت مهار کنندگي ( MIC ) عصاره صمغ گياه بنه ( Pistacia atlantica ) عليه تعدادي از باکتري هاي بيماريزاي غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين حداقل غلظت مهار کنندگي ( MIC ) عصاره صمغ گياه بنه ( Pistacia atlantica ) عليه تعدادي از باکتري هاي بيماريزاي غذايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

عصاره ها و اسانسهای گیاهی به دلیل خواص ضد باکتریایی، آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی جایگزین مناسبی در زمینه های غذایی و دارویی می باشند. به کارگیری مواد طبیعی به ویژه اسانس ها و عصاره های گیاهی در مواد غذایی و دارویی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. گیاه بنه با نام علمی Pistacia atlantica از خانواده آناکاردیاسه می باشد. صمغ بنه یک منبع دارویی سنتی، ضدالتهاب، ضدباکتری و ویروس و ضد تب می باشد. در این مطالعه حداقل غلظت بازدارندگی عصاره ی صمغ گیاه بنه علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تایفی موریوم، اشرشیاکلی و لیستریا مونوسیتوژنز بررسی گردید. بدین منظور عصاره ی صمغ گیاه بنه تهیه گردید. خاصیت ضد میکروبی عصاره در غلظت های mg/ml؛ 011-1/87 علیه باکتری های مورد نظر با استفاده از روش میکرو تیتر پلیت بررسی گردید. نتایج نشان داد حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره ی این گیاه در مورد دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی 01/5mg/ml برای سالمونلا تایفی موریوم 6/15mg/ml و در مورد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز 3/085mg/ml می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره ی صمغ گیاه بنه دارای خاصیت ضدمیکروبی خوبی علیه باکتری های مورد مطالعه می باشد.

لینک کمکی