فایل رایگان تغييرات آب و هوا و تاثير آن بر امنيت غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات آب و هوا و تاثير آن بر امنيت غذايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تا همین اواخر بیشتر ارزیابی های مسئله تغییرات اقلیم (آب و هوا) بر روی مقوله تولید و تامین جهانی غذا و بدون در نظر گرفتن سایر اجزای زنجیره غذا بوده است. این مقاله با نگاهی وسیع تر به دنبال کشف اثراتگوناگون گرم شدن جهانی و تغییرات اقلیم (آب و هوا) که می توانند امنیت غذایی و سیستم های غذایی را دچار مشکل کنند می پردازد. هم چنین استراتژی هایی را برای کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوا در قالب چندین سیاست کلیدی غالب بر اهمیت امنیت غذایی ارائه می دهد.

لینک کمکی