فایل رایگان توليد الياف رژنره پروتئيني از بادام زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توليد الياف رژنره پروتئيني از بادام زميني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با تحقیقات بعمل آمده یافتیم که آردیل یک ماده پروتئینی است که در بادام زمینی به مقدار فراوانی وجود دارد .می دانیم هر چه پروتئین درجه پایداری بیشتری داشته باشد قابلیت تبدیل شدن به الیاف پلیمری بیشتری را دارا می باشند ، همچنین می دانیم پروتئین در واقع همان اسید های آمینه هستند که در اثر قرار گرفتن کنار هم پلی پپتید یا پروتئین ها حاصل می شود. . اسید های آمینه مهم در بادام عبارتند از : سیستئین ، گلیسین ، ترونین و زئین ابتدا باید زئین ، بعنوان یک پروتئین پایدار موجود در بادام را جدا نماییم ، این بخش از پروژه در واقع یک فرایند پیچیده بیوشیمی می باشد که بر همین اساس لازم است به کمک فرایند القای الکتریکی و در مرحله دوم از طریق کروماتوگرافی ستونی و به کمک سانتریفیوژ با دور بسیار زیاد rpm ، زئین پروتئینی موجود را از آن جدا می کنیم . درمرحله بعدی ، به کمک اصول بیو شیمی فیزیک ، فرایند اسیدیته کردن واکنش را انجام میدهیم و با وارد کردن اسید مناسب در فرایند، PH واکنش راکاهش داده و با اسیدی کردن و استفاده از یک ماده انعقاد کننده مانند فرم آلدهید، سبب انعقاد پروتئین می شوند.

لینک کمکی