فایل رایگان توليد توان، هيدروژن و اکسيژن با استفاده از يک چرخه ي توليد همزمان متشکل از يک چرخه ي تبخير آني تک مرحله اي، رانکين آلي و الکترولايزر غشا پروتوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توليد توان، هيدروژن و اکسيژن با استفاده از يک چرخه ي توليد همزمان متشکل از يک چرخه ي تبخير آني تک مرحله اي، رانکين آلي و الکترولايزر غشا پروتوني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یک سیستم تولید همزمان جدید بر اساس نیروگاه زمین گرمایی سبلان با یک چاه مشترک، مبدل غشا پروتونی برای تولید هیدروژن و اکسیژن، چرخه ی رانکین آلی برای تولید توان بیشتر پیشنهاد و از دیدگاه ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای چرخه ی تولید همزمان یک بررسی پارامتری نسبت به فشار جداساز، دمای اواپراتور، اختلاف نقطه ی تنگش اواپراتور و انتخاب سیال برای قسمت رانکین مورد بررسی قرار گرفته استه است. نتایج نشان می دهد که سیال ان بوتان مناسب ترین سیال برای چرخه رانکین آلی برای تولید هیدروژن می باشد و برای این بررسی برای چرخه ی ترکیبی توان خالص 17000 کیلووات، بازده انرژی 14/8% و هیدروژن تولیدی 14/5 کیلوگرم بر ساعت بدست آمده است.

لینک کمکی