فایل رایگان تهيه دانه هاي کيتوسان حاوي داروي دگزامتازون پايه: بررسي ظرفيت بارگذاري دارو و مورفولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تهيه دانه هاي کيتوسان حاوي داروي دگزامتازون پايه: بررسي ظرفيت بارگذاري دارو و مورفولوژي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر طراحی یک سیستم دارویی جهت رهایش کنترل شده دگزامتازون پایه از دانه های کیتوسانی می باشد. دانه های کیتوسان با استفاده از روش ژل شدن یونی با عامل شبکه ای کننده تری پلی فسفات تهیه شدند. دگزامتازون با استفاده از دو روش درون دانه های کیتوسان بارگذاری شد: 1. بارگذاری در حین فرایند تولید ( قطره گذاری) 1. روش اختلاط. ریخت شناسی توده و سطح دانه ها ی تهیه شده از دو روش با استفاده از تصاویر SEM ، و همچنین ظرفیت بارگذاری و تصاویر EDX مورد بررسی قرار گرفتند. ظرفیت بارگذاری دارو برای دانه های تهیه شده از روش اختلاط حدودا 55 % و برای دانه های حاوی دارو که در حین فرایند تولید بارگذاری شدند حدودا 98 % بدست آمد. مطالعات SEM نشان داد که دانه های حاوی دارو که در حین انجام فرایند تولید، بارگذاری شدند سطح چروکیده داشتند. اما دانه های بدست آمده از روش اختلاطدارای سطح صاف و یکنواخت بودند. همچنین تصاویر EDX نشان داد که دارو در ماتریسپلیمری تهیه شده از روش اول به طور یکنواخت پخش شده است.

لینک کمکی