فایل رایگان جداسازي و شناسايي مولکولي ويروس بيماري نيوکاسل در گله هاي صنعتي طيور داراي علايم عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جداسازي و شناسايي مولکولي ويروس بيماري نيوکاسل در گله هاي صنعتي طيور داراي علايم عصبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بیماری نیوکاسل (NDV) به عنوان یکی از خطرناکترین و مهمترین بیماری های حاد ویروسی در صنعت پرورش پرندگان، محسوب می گردد. ویروس NDV در خانواده پارامیکسوویریده (Paramyxoviridae) و جنس آولاویروس (Avulavirus) طبقه بندی می گردد. این تحقیق به منظور تعیین میزان فراوانی نسبی بیماری NDV در مزارع پرورشی مرغ های گوشتی واقع در شهرستان آمل در طی یک دوره یک ساله از تیرماه سال 1396 تا تیرماه سال 1397 انجام گرفته است. نمونه گیری صرفا از مزارع دارای علائم عصبی و سایر علائم مشکوک به بیماری صورت گرفت. به منظور جداسازی ویروس، شیرابه مغز تهیه شده از پرندگان در حفره اآلانتوئیک تخم مرغ جنین دار با سن 1 تا 8 روز تلقیح گردید. به منظور تائید حضور ویروس، مایع آلانتوئیک تخم مرغ های مرده بعد از 88 ساعت و بیشتر از زمان تلقیح جمع آوری گردید. حضور ویروس با استفاده از آزمون (RT-PCR) Reverse transcriptase PCR و ردیابی ژن فیوژن (F) تائید گردید. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از کل 52 مزرعه مورد بررسی، ویروس NDV در 62 مزرعه با میزان شیوع 16 درصد حضور داشت. همچنین میزان فراوانی نسبی آلودگی با سویه های دارای حدت بالا 95 درصد ( 8 مورد از 52 مورد ) و سویه های با حدت کم 58 درصد ( 1 مورد از 52 مورد ) محاسبه گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که نیوکاسل به عنوان عامل اصلی درگیری های عصبی در مرغداری های های صنعتی گوشتی در این منطقه می باشد. نکته قابل تامل در این مطالعه، جداسازی سویه های با حدت کم از گله های صنعتی با تلفات بالا بوده است. این خود دلیلی بر ظهور و پیدایش سویه های جدید ویروسی در منطقه بوده که توانسته به نحوی از سد واکسیناسیون عبور نماید. به نظر می رسد با توجه به تمرکز بالای مراکز پرورشی و میزان بالای ابتلا به بیماری در این منطقه از کشور ، بکار گیری روش های پیشگیرانه به منظور کاهش و کنترل ابتلای به بیماری، امری ضروری است.

لینک کمکی