فایل رایگان حمل و نقل يکپارچه قطعات در زنجيره تامين با ميزان توليد متغير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حمل و نقل يکپارچه قطعات در زنجيره تامين با ميزان توليد متغير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک زنجیره تامین با چند تامین کننده مواد اولیه که در مجاورت یکدیگر واقع شده اند به عنوان یک منطقه تامین کننده در نظر گرفته شده است که محصولات را به یک شرکت صنعتی به عنوان مشتری منتقل می کنند. مسئله این پژوهش، تعیین یک برنامه برای ادغامی برای حمل و نقل محصولات از تامین کنندگان به مشتری با هدف به حداقل رساندن هزینه کل شامل هزینه های حمل و نقل و موجودی، با توجه به میزان تولید تامین کنندگان و تقاضای روزانه مشتری است. به این ترتیب، یک رویکرد سیستم حمل و نقل یکپارچه، که در آن همه تامین کننده ها با یک برنامه حمل و نقل اصلی با یکدیگر همکاری می کنند در نظر گرفته شده است. با ثابت و متغیر در نظر گرفتن میزان تولید دو مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط پیاده سازی و مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده بهبود در تصمیمات و کاهش هزینه ها در حالت میزان متغیر تولید بوده است.

لینک کمکی