فایل رایگان خوشه بندي بهينه به منظور افزايش طول عمر در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خوشه بندي بهينه به منظور افزايش طول عمر در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

انتظار می رود در آینده ای نزدیک اینترنت اشیاء با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم فراگیر شود لذا مبحث طول عمر این شبکه ها از اهمیتی خاص برخوردار خواهد بود. این شبکه ها دارای تعداد زیادی حسگر با انرژی محدود می باشند لذا استفاده بهینه از انرژی موجود با تکنیک خوشه بندی سلسه مراتبی اجتناب ناپذیر است . الگوریتم های خوشه بندی بسیاری توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته اند که هر کدام راه حل های متفاوتی برای انتخاب سرخوشه ارائه نموده اند.در این مقاله یک روش جدید خوشه بندی با الگوریتم اجتماع ذرات PSO پیشنهاد شده است. که تمام معیارها، شامل انرژی و فاصله تا ایستگاه مرکزی تعداد سرخوشه ها را با توجه به کاربرد برای انتخاب سرخوشه لحاظ می کند. شبیه سازی ها تحت نرم افزار مطلب نشان میدهد که خروجی الگوریتم PSO به مراتب نتایج بهتری از الگوریتم های قبلی دارد .

لینک کمکی