فایل رایگان رتبه بندي و وزن دهي معيارهاي اثرگذار بر پروژه هاي فناوري نوين با استفاده از تکنيک AHP فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رتبه بندي و وزن دهي معيارهاي اثرگذار بر پروژه هاي فناوري نوين با استفاده از تکنيک AHP فازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت توسعه پایدار در برنامه های استراتژیک سازمان های مجری پروژه های فناوری نوین، تاثیر چشمگیر این فناوری در تمامی ابعاد و ارتقا کیفیت زندگی بشری و عدم قطعیت بالا در محیط اینگونه پروژه ها و همچنین محدودیت منابع در تخصیص بودجه آنها؛ ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب صحیح پروژه های هدف ضرورت می یابد. در این راستا، یکی از مسائلی که بین پژوهش های مختلف اختلاف در نتیجه حاصل می کندو از دغدغه های اصلی محققین در شروع پژوهش ها رتبه بندی ده ها معیار موجود و انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی پروژه ها می باشد. در این نوشته با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نسبت به شناسایی تعدادیاز معیارهای مهم اقدام و در ادامه معیارهای ماخوذه سرمایه انسانی، نوآوری، دستاورد تجاری طرح، بازدهی اقتصادی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی و رتبه بندی شدند. که در نتیجه با این تکنیک مشخص گردید که نیروی انسانی مهم ترین شاخص اثر گذار بر فرآیند اولویت بندی و انتخاب پروژه های نوین می باشد.

لینک کمکی