فایل رایگان روش هاي اصلي استخراج ويژگي از روي تصاوير ام آر آي براي تشخيص بيماري آلزايمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي اصلي استخراج ويژگي از روي تصاوير ام آر آي براي تشخيص بيماري آلزايمر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سیستم های تشخیص کامپیوتری خودکار در سال های اخیر پیشرفتهای و کمک های قابل توجهی در تشخیص انواع بیماری ها از جمله بیماری های مربوط به مغز داشته اند. از جمله بیماری های مغزی، بیماری آلزایمر است که با انحطاط بافت مغز همراه می باشد. ثابت شده است که تصاویر امآرآی در ارزیابی بیماری های مختلف مغزی مانند آلزایمر، توانایی چشمگیری دارد. سیستم های تشخیص خودکار مختلفی برای تشخیص این بیماری از روی تصاویر ام آر آی وجود دارد. در این مقاله، هدف معرفی ویژگی های اصلی مختلف سیستم های تشخیص خودکار از تصاویر ام آر آی مغزی برای تشخیص بیماری آلزایمر است.

لینک کمکی