فایل رایگان رويکرد جديد براي افزايش دقت اندازه گيري چرخش فارادي در روغن هاي اسانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رويکرد جديد براي افزايش دقت اندازه گيري چرخش فارادي در روغن هاي اسانس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله با به کارگیری یک چاپر مکانیکی و استفاده از حالت متناوب، تلاش شده است تا دقت اندازه گیری چرخش مگنتواپتیکی فارادی افزایش داده شود. پس از اطمینان از صحت عملکرد روش، مقدار چرخش فارادی برای 3 روغن اسانس یکسان که دارای محل های رویش متفاوت بودند، در غیاب میدان مغناطیسی خارجی و در حضور میدان مغناطیسی 0/4 تسلا اندازه گیری شد. برای سه عدد روغن اسانس متفاوت که محل رویش آنها به ترتیب مناطق قمصر، قرآن، کرکس است مقدار چرخش فارادی 0/21، 0/24، 0/22 درجه به دست آمد. همچنین طیف عبور این روغن ها نیز اندازه گیری شد.

لینک کمکی