فایل رایگان زمانبندي وظايف در محاسبات ابري بر اساس الگوريتم رقابت استعماري و شبيه سازي تبريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان زمانبندي وظايف در محاسبات ابري بر اساس الگوريتم رقابت استعماري و شبيه سازي تبريد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مسئله زمانبندی وظایف یکی از مسائل مهم و در عین حال پیچیده در محاسبات ابری می باشد. بدلیل ناهمگون بودن منابع و تنوع وظایف در محیط ابری مسئله زمانبندی و تخصیص منابع به وظایف جهت اجرا یک مسئله از نوع NP می باشد. لذا برای حل این نوع مسائل می توان با استفاده از روش های فرامکاشفه ای به نتایج نسبتا مطلوبی برسیم. در این پژوهش نیز سعی شده تا از طریق الگوریتم رقابت استعماری به عنوان الگوریتم جستجوی سراسری و الگوریتم شبیه سازی تبرید به عنوان جستجوی محلی بهبودی در این نوع مسائل ایجاد نمود.

لینک کمکی