فایل رایگان ساخت نانوذرات ليتيوم سولفات آلاييده با ناخالصي ديسپروزيم و بررسي خصوصيات ترمولومينسانس آن در پرتودهي گاما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت نانوذرات ليتيوم سولفات آلاييده با ناخالصي ديسپروزيم و بررسي خصوصيات ترمولومينسانس آن در پرتودهي گاما :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوذرات لیتیوم سولفات آلاییده با ناخالصی دیسپروزیم به روش هیدروترمال ساخته شد. اندازه و ویژگی های ساختاری نانوذرات ساخته شده به کمک آنالیز الگوی پراش اشعه ایکس ارزیابی شد. اندازه نانوذرات به وسیله فرمول شرر 23 نانومتر تخمین زده شد. جهت حصول اطمینان از ساخت نانوذرات لیتیوم سولفات در مقیاس نانو و مشاهده شکل ذرات ساخته شده، آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به عمل آمد. منحنی تابش ترمولومینسانس نانوذرات ساخته شده به عنوان یک آشکارساز پرتوهای یونساز مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی