فایل رایگان ساختارشناسي و بررسي خواص نوري نانوذرات BaF2:Eu

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختارشناسي و بررسي خواص نوري نانوذرات BaF2:Eu :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانوذرات باریم فلوراید آلاییده شده با ناخالصی یوروپیم به روش همرسوبی ساخته شدند. برای بررسی ماهیت و ساختارشناسی نانوذارت ساخته شده از آنالیزهای پراش پرتوایکس ( XRD )، میکروسکوپ الکترون روبشی ( SEM ) و طیف پراش انرژی پرتوایکس ( EDS ) استفاده شد. خواص فوتولومینسانس آنها مورد بررسی قرار گرفت و دو قله در طول موج های 393 و 766 نانومتر مشاهده شد. همچنین طیف جذبی نمونه های ساخته شده در ناحیه UV-vis مورد مطالعه قرار گرفت.

لینک کمکی