فایل رایگان سنتز سبز نانوکامپوزيت آهن/نقره به وسيله ي عصاره ي گياه اناريجه براي فعاليت آنتي باکتريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز سبز نانوکامپوزيت آهن/نقره به وسيله ي عصاره ي گياه اناريجه براي فعاليت آنتي باکتريايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شوند. مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین چالش هایی است که سلامت انسان عصر مدرن را تهدید می کند. تولید نانوذرات به روش سبز یک تکنیک جدید، غیر سمی، ساده، مقرون به صرفه، سریع و سازگار با محیط زیست است. در این مطالعه، از عصاره ی آبی گیاه اناریجه Froriepia subpinnata به عنوان عامل احیاءکننده برای تولید زیستی نانوکامپوزیت مغناطیسی آهن/نقره استفاده شد. آنالیز نانوکامپوزیت تولیدی به وسیله ی دستگاه اسپکتوفتومتر (UV-VIS) و میکروسکوپ الکترو روبشی میدان گسیلی (FE-SEM) انجام گرفته و فعالیت آنتی باکتریایی آن بر علیه باکتری های گرم منفی Escherichia coli و Klebsiella pneumoniae بررسی گردید. نانوکامپوزیت زیستی آهن/نقره در طول موج 380 و 420 دارای بالاترین پیک بوده که نشان دهندهی جذب آهن و نقره می باشد. اندازه ی متوسط نانوکامپوزیت حدود 40 نانومتر بوده است. نتایج آزمایش نشان داد که میزان مهارکنندگی نانوکامپوزیت زیستی آهن/نقره برای باکتری ،E.coli، 15 تا 23 میلیمتر و برای باکتری K.pneumoniae، 12 تا 16 میلیمتر بود. بنابراین نانوکامپوزیت آهن/نقره می تواند به عنوان یک عامل ضد باکتریایی زیستی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی