فایل رایگان سنتز غشاي نانوفيلتراسيون تيتانياي دوپ شده با زيرکونيم خالص براي تصفيه پسآب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز غشاي نانوفيلتراسيون تيتانياي دوپ شده با زيرکونيم خالص براي تصفيه پسآب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این کار غشای نانوفیلتراسیون ( NF ) تیتانیای دوپ شده با زیرکونیم خالص با برش مولکولی ( MWCO ) حدود Da 0111 بوسیله روش سل ژل کلوئیدی تولید شدند. قبل از کاهیدن غشاء توسط اتمسفر هیدروژن، بمنظور حذف کامل مواد آلی فرآیند عملیات حرارتی تحت اتمسفر هوا انجام شد و نمونه های تیتانیای دوپ شده با زیرکونیم حاصل با اندیس 2TiO-Zr نامگذاری گردید. الگوهای XRD و تصاویر TEM نشان دادند که در اتمسفر محیط، دوپ کردن زیرکونیم رشد دانه ای تیتانیا و استحاله فازی آناتاز به روتایل را محدود و به تعویق می اندازد که به علت حضور/جانشینی یون 4+Zr در شبکه تیتانیا است. نهایتا غشاهای نانوفیلتراسیون 2TiO-Zr با اندازه تخلخل nm 0.10 و عبور آب برابر (m2 h bar)/01L تولید شدند.

لینک کمکی