فایل رایگان سنتزپايدار نانوذرات نقره در اندازه هاي مختلف با استفاده از روش احياء شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتزپايدار نانوذرات نقره در اندازه هاي مختلف با استفاده از روش احياء شيميايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

سنتز نانوذرات نقره به روش احیاء شیمیایی یک روش مناسب و کاربردی می باشد؛ اما هنوز سنتز پایدار آنها با قابلیت کنترل اندازه شکل، جز موضوعات تحقیقی می باشد. هدف از این پژوهش ساخت نانوذرات نقره با اندازه های مختلف با استفاده از روش های احیاء شیمیایی است. آنها توسط احیاء شیمیایی نیترات نقره ای در آب مقطر، با احیاگر سدیم سیترات و پایدارساز PVP سنتز شدند. به منظور کنترل اندازه نانوذرات در حین ثابت نگه داشتن سایر موارد از مقادیر مختلف سدیم سیترات استفاده گردید. جهت بررسی شکل و توزیع اندازه نانوذرات از آنالیزهای طی جذبی و تصاویر FESEM استفاده گردید. همچنین با استفاده از نظریه ی Mie طیف خاموشی نانوذرات کروی نقره در اندازه های مختلف شبیه سازی و با نمونه های تجربی مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در روش ذکر شده، نانوذرات تقریبا کروی نقره به صورت پایدار در بازه ی 50-100 نانومتر با تغییرات اندازه کم در توزیع سنتز گردیدند.

لینک کمکی