فایل رایگان شيوع و مقاومت آنتي بيوتيکي استافيلوکوکوس اورئوس در سگ، گربه و صاحبان آنها در شهرستان آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شيوع و مقاومت آنتي بيوتيکي استافيلوکوکوس اورئوس در سگ، گربه و صاحبان آنها در شهرستان آمل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

استافیلوکوکوس اورئوس کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری است که مهم ترین گونه در جنس استافیلوکوکوس از نظر پزشکی محسوب می شود. استافیلوکوکوس اورئوس با تولید انتروتوکسین، ایجاد مسمومیتغذایی میکند. این باکتری یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است. به طور معمول 03-52 درصد از افراد سالم جامعه ناقل این باکتری در بخش پیشین حفره بینی خود هستند. در این مطالعه میزان شیوع و مقاومت آنتی باکتریال این باکتری در سگ ها و گربه ها و صاحبان آنها بررسی شد. نمونه برداری از حفره بینی بین سگ ها، گربه ها و صاحبان آنها با استفاده از سواب استریل انجام شد. پس از شناسایی میکروبیولوژیک استافیلوکوکوس اورئوس، آزمایش آنتی بیوگرام با استفاده از روشهای استاندارد انجام شد. از 64 نمونه اخذ شده تعداد 50 نمونه ( 23 %) برای حضور استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند. نتایج آزمایش انتی بیوگرام مقاومت بالای این جدایه ها را به آنتی بیوتیک های پلی میکسین، پنی سیلین، سفکسیم و اکساسیلین نشان داد. افزایش این مقاومت ها در جدایه های حیوانی می تواند منشاء بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی در میان جدایه های انسانی این میکروارگانیسم باشد.

لینک کمکی