فایل رایگان کاهش آفلاتوکسين ها توسط نانوکامپوزيت هاي زئوليت و بنتونيت در عصاره متانلي برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاهش آفلاتوکسين ها توسط نانوکامپوزيت هاي زئوليت و بنتونيت در عصاره متانلي برنج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مایکوتوکسینها متابولیت های ثانویه تولید شده توسط قارچ های رشته ای خاص هستند. وقوع مایکوتوکسین ها در غذا و تغذیه آنها موجب تاثیر منفی بر روی سلامتی انسان و حیوان می شود. به نظر میرسد رویکردهای فناوری نانو، یک روش امیدوار کننده، موثر و کم هزینه برای به حداقل رساندن اثرات بهداشتی مایکوتوکسین ها هستند. اکتشاف جاذبهای مایکوتوکسین ها در غذا و خوراک برای کاهش اثرات جانبی مایکوتوکسینها در جانداران در دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در دستاورد حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی جاذب های مغناطیسی نانو کامپوزیت زئولیت و بنتونیت در عصاره متانلی آلوده به آفلاتوکسین در سطح 111 نانوگرم بر گرم (ppb) انجام شد. جاذب های مغناطیسی نانو کامپوزیت زئولیت و بنتونیت در شیمی سبز توسط عصاره گیاه گل گندم سنتز گردید. در مجموع، نانوکامپوزیت زئولیت توانست تا 99 درصد آفلاتوکسینها را در سطح آلودگی 11 نانوگرم بر گرم و 91 نانوکامپوزیت بنتونیت 01 درصد در سطح آلودگی 111 نانوگرم بر گرم را از عصاره متانلی برنج حذف نماید.

لینک کمکی