فایل رایگان کنترل سيستم غير خطي موتور BLDC با استفاده از کنترل مرتبه کسري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل سيستم غير خطي موتور BLDC با استفاده از کنترل مرتبه کسري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور کنترل سیستم غیر خطی موتور BLDC، یک کنترل کننده مرتبه کسری پایدارساز جدید پیشنهاد شده است. این کنترل کننده شامل دو ترم متفاوت است، یک ترم آن صحیح و یک ترم مرتبه کسری به فرم s^a می باشد. سیستم حلقه بسته درنهایت با استفاده از این کنترل کننده به فرم سیستم های مرتبه کسری تبدیل شده و این تبدیل باعث می شود که بتوان از محاسبات کسری، در آنالیز پایداری و کارایی کنترل کننده استفاده کرد. اهمیت و نوآوری این کنترل کننده پایدار ساز پیشنهادی بخاطر رسیدن سیستم ناپایدار به سیستم پایدار بدون جایابی قطب است. کارایی کنترل کننده، در قسمت شبیه سازی نشان داده شده و نتایج مطلوب و مورد توجهی را در بر دارد.

لینک کمکی