فایل رایگان مدل سازي فيزيکي امپدانس در لايه ي کاتاليستي کاتد پيل سوختي پليمري طي فرآيند طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي فيزيکي امپدانس در لايه ي کاتاليستي کاتد پيل سوختي پليمري طي فرآيند طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تکنیک طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به علت داشتن قابلیت تفکیک پاسخ های امپدانسی فرآیندهای انتقالی مختلفی که در سلول سوختی به صورت همزمان رخ می دهد ابزار مناسبی برای ارزیابی عملکرد سلول های سوختی می باشد. در این مقاله مدلی برای شبیه سازی عملکرد لایه ی کاتالیستی کاتد سلول سوختی پلیمری توسعه داده شده و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی روی مدل انجام می شود. مدل ارائه شده یک بعدی و تک فاز است، معادلات حاکم بر مدل استخراج شده در نرم افزار متلب و با استفاده از روش کالوکیشن حل می گردد و اثر دو پارامتر دمای کاری و چگالی جریان روی دیاگرام امپدانس بررسی می شود. پس از اعمال طیف سنجی الکتروشیمیایی روی امپدانس دیاگرام بدست آمده اعتبار سنجی شده که تایید کننده ی صحت نتایج بدست آمده است.

لینک کمکی