فایل رایگان مرور و ارزيابي روش هاي ايزوله و ترکيبي پيش بيني هوشمند بار مصرفي در شبکه هوشمند برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مرور و ارزيابي روش هاي ايزوله و ترکيبي پيش بيني هوشمند بار مصرفي در شبکه هوشمند برق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مدیریت تقاضا که بخش مهمی از سیستم مدیریت انرژی محسوب می شود، این توانایی را به اپراتورهای بازار انرژی می دهد تا بتوانند تصمیمات بهتری در راستای تبادل انرژی بین اپراتورها و مصرف کنندگان برقرار سازند. در این سیستم، کسب دانش پیشین از الگوی بار مصرفی می تواند به تغییر شکل بار مصرفی و از بین بردن خم منحنی بار مورد تقاضا کمک کند و در مجموع مدیریت و توزیع بهتر انرژی را در سیستم شبکه ی هوشمند انرژی فراهم آورد. طراحی یک سیستم پیش بینی هوشمند بار اغلب هدف اولیه ی مدیریت تقاضا است. این مطالعه به بررسی وضعیت متدهای هوش محاسباتی (الگوریتم ماشین) بکاررفته در پیش بینی بار می پردازد و پایداری عملکرد این متدها را در سیستم مدیریتی انرژی دسته بندی و ارزیابی می کند. مزایا و معایب هر کدام از تکنیک ها مورد بحث قرار داده شد تا دورنمایی از کاربرد این تکنیک ها در سیستم های مدیریت انرژی تحقیقاتی ارائه شود. این متدهای شناخته شده بعد از آن مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند که در آن دقت پیش بینی مورد مقایسه قرار می گیرد. در این ارزیابی، برتری روش های پیش بینی ترکیبی که عموما در غالب الگوریتم های فرا ابتکاری مورد استفاده قرار می گیرند در مقایسه با روش های ایزوله تایید می شود.

لینک کمکی