فایل رایگان مروري بر برخي از توزيع هاي گسسته از خانواده ي توزيع هاي نمايي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر برخي از توزيع هاي گسسته از خانواده ي توزيع هاي نمايي شده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

توزیع های گسسته عمدتا برای مدل بندی داده هایی از قبیل تعداد موفقیت ها، تعداد روزها و سایر داده های شمارشی به کار می رود. اخیرا آماردانان تلاش کرده اند که توزیع های گسسته ی جدیدی با انعطاف بالاتر معرفی نمایند. یکی از راه های تعمیم یک توزیع آماری نمایی کردن آن توزیع می باشد. در این مقاله، مروری بر برخی از توزیع های گسسته از خانواده توزیع های نمایی شده از قبیل توزیع وایبل گسسته ی نمایی شده، توزیع لیندلی گسسته ی نمایی شده، توزیع هندسی تعمیم یافته ی نمایی شده و توزیع پواسون نمایی شده می پردازیم. در پایان، با استفاده از یک مجموعه داده ی واقعی برازش این توزیع های مطرح شده را با یکدیگر مقایسه می کنیم.

لینک کمکی