فایل رایگان مروري بر برخي از محصولات دفعي – ترشحي مراحل مختلف نماتود هاي انگلي آلوده کننده انسان و حيوان و نقش آنها در درمان و ايجاد بيماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر برخي از محصولات دفعي – ترشحي مراحل مختلف نماتود هاي انگلي آلوده کننده انسان و حيوان و نقش آنها در درمان و ايجاد بيماري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

کرم های انگل دارای یک سری محصولات دفعی- ترشحی بوده که با ایجاد محدودیت در محیط کشت و یا با انتخاب محیط کشت خاص، بعضی از این مواد ترشح و دفع شده از جمله پروتئاز ها به درون محیط کشت مشخص میگردد. هدف از این تحقیق جمع آوری اطلاعات در زمینه پروتئازهای نماتود های انگلی می باشد که برای این منظور، کلید واژه هایی مانند انگل، پروتئاز، محصولات دفعی- ترشحی و اسامی برخی از پروتئاز ها در پایگاههای معتبر اطلاعاتی همچون Pub Med ، Science Direct ، SID ، Magiran ، Irandoc ، GoogleScholar جستجو شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نماتودهای انگلی دارای محصولات دفعی- ترشحی از جمله سیستئین پروتئاز، آسپارتیک پروتئاز، سرین پروتئاز، متالوپروتئاز، استیل کولین استراز، سیستئین پروتئیناز می باشد که در تخریب بافتهای میزبان، اختلال در سیستم ایمنی، تسهیل در روند سیر تکاملی انگل، فعالیت های تغذیه ای و مهاجرتی انگل و نیز در جلوگیری از انعقاد خون در میزبانهای واسط و نهایی نقش مهمی دارند. علی رغم اثرات سوء ، آنزیم های پروتئولیتیک نقش موثری درکاهش باروری کرمها و درمان برخی از بیماریهای خود ایمن داشته و نیز به عنوان کاندیدای خوبی در جهت تولید واکسن استفاده می شوند.

لینک کمکی