فایل رایگان مقايسه استخراج ترکيبات ضد ميکروبي و آنتي اکسيداني از گياهان دارويي با کمک امواج فراصوت و روش هاي مرسوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه استخراج ترکيبات ضد ميکروبي و آنتي اکسيداني از گياهان دارويي با کمک امواج فراصوت و روش هاي مرسوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از داروهای جدید و داروهای ضد تومور از ترکیبات گیاهی به دست می آیند. بنابراین استخراج ، شناسایی و جداسازی ترکیبات از نمونه های گیاهی بسیار ضروری است. به طور متعارف روش های مرسوم مثل خیساندن و استخراج سوکسله مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها بسیار وقت گیر بوده و نیاز به مقادیر زیادی حلال آلی دارند. بنابراین استخراج به کمک امواج فراصوت به عنوان جایگزینی مناسب و اقتصادی مطرح می شود. در این مقاله استخراج ترکیبات از گیاهان با کمک امواج فراصوت بیان و با روش های مرسوم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که بازدهی استخراج ترکیبات با این روش بسیار بیشتر از روش های استخراج مرسوم است. به طوری که مقدار کل فلاونوئید استخراجشده (TFC) در زمان 30 دقیقه با کمک امواج فراصوت چندین برابر روش های مرسوم می باشد. در واقع امواج فراصوت با فرکانس بالا موجب ایجاد چرخه انقباضی وانبساطی شده و دیواره سلول های گیاهان را به دلیل وقوع پدیده کاویتاسیون از بین می برند و با این شیوه به نفوذ حلال کمک می کنند. همچنین ابعاد گیاهان حتی در یک دقیقه اول استخراج به شدت کاهش یافته و بسیار کوچک تر از روش های مرسوم است که موجب افزایش سطح جامد و نفوذ بهتر حلال و افزایش بهره وری می شود. علاوه بر این در استخراج های مرسوم کاهش غلظت ترکیبات استخراجی با زمان نیز مشاهده می شود که دلیل وقوع آن قرارگرفتن طولانی مدت ترکیبات حساس به دما در دمای بالا است. همچنین بررسی ها نشان می دهد نوع حلال، توان امواج فراصوت و نیز زمان کمیت های مهمی هستند که برای افزایش بازده باید به دقت تعیین شوند.

لینک کمکی