فایل رایگان مقايسه نانو کاتاليست هاي مختلف در سنتز مشتقات هيدروکسي نفتالن -1 و 4- دي اون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه نانو کاتاليست هاي مختلف در سنتز مشتقات هيدروکسي نفتالن -1 و 4- دي اون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

لاوسون ( 2-هیدروکسی نفتالن- 1و 4-دی اون) یک محصول طبیعی است که فعالیت بیولوژیکی قابل توجهی را نشان می دهد. 2-هیدروکسی نفتالن - 1و 4-دی اون به عنوان یک جز تشکیل دهنده خیلی از رنگ ها شناخته می شود و هم چنین ترکیبی است که در گیاهانی که خاصیت دارویی دارند وجود دارد. مشتقات هیدروکسی نفتالن- 1و 4-دی اون با نانو کاتالیست های مختلفی سنتز شدند. از مقایسه نانو کاتالیست های مختلف، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از نانو کاتالیست دندریمریک مغناطیسی اسیدی -FeO3@SiO2-Proyl-NH-AMAM-SO3H بدلیل راندمان بالای محصول، زمان واکنش کوتاه، بدون حلال و انجام واکنش در دمای اتاق نسبت به سایر کاتالیست ها ارجحیت دارد. اثبات تشکیل محصول بهینه توسط آنالیزهای HNMR1، CNMR13، FT-IR صورت گرفت.

لینک کمکی