فایل رایگان مقايسه هشت الگوريتم براي پيش بيني قيمت گندم و برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه هشت الگوريتم براي پيش بيني قيمت گندم و برنج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی باعث شده تا کشاورزان از درآمد آینده خود نامطمئن باشد و نتوانند در مراحل مختلف کار خود از جمله کشت و بازار فروش تصمیم درستی بگیرند. از این رو پیش بینی قیمت محصولات میتواند برای این صنعت بسیار مفید و پر اهمیت باشد. در این پژوهش از الگوریتم های رگرسیون ماشین بردار پشتیبان خطی ، رگرسیون ماشین بردار پشتیبان گوسین ، رگرسیون ماشین بردار پشتیبان پایه شعاعی ، رگرسیون ماشین بردار پشتیبان چندجمله ای ، رگرسیون چند متغیره ، رگرسیون درخت تصمیم ، نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت برنج و گندم که از محصولات مهم صنعت کشاورزی و از کالاهای اساسی و مهم جامعه می باشد، استفاده شده است و مشخص شد که بر روی داده های برنج الگوریتم ماشین بردار پشتیبان رگرسیون خطی و بر روی داده های گندم الگوریتم نزدیک ترین همسایگی بهترین خروجی برای پیش بینی کالاهای مذکور را در بین الگوریتم های دیگر دارد.

لینک کمکی