فایل رایگان ميکروارگانيسم ها به عنوان يک منبع اميدبخش و پايدار داروهاي ضد سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ميکروارگانيسم ها به عنوان يک منبع اميدبخش و پايدار داروهاي ضد سرطان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

میکروارگانیسم ها با دارا بودن ویژگی هایی مانند کشت سریع و راحت و دستکاری ژنتیکی آسان منابع امیدوارکننده ای برای سنتز ترکیبات زیست فعال به شمار می روند. تنوع زیستی زیاد میکروارگانیسم ها امکان تولیدد متابولیدت های ثانویه زیست فعال با فعالیت ضد توموری فراهم می سازد. درمان قطعی سرطان یکی از بزرگترین چالش های انسان در زمینه مبارزه با بیماری ها به شمار می رود. زمینه کشف داروهای ضد سرطان بر پایه محصولات طبیعی، توسعه یافته است و بسیاری از موضوعات از جمله جداسازی، شناسایی و ارزیابی مقدماتی آنها در شرایط درون تنی و برون تنی در مطالعات بالینی را پوشش می دهد. در حال حاضر میکروارگانیسم های مختلفی مانند باکتری ها و قارچ ها برای تولید متابولیت های ثانویه ضد سرطان از جمله تاکسول، آمفیفیل ها، پرودیجیسین و هیالوریک اسید مطالعه شده اند. در این مقاله به اختصار درباره داروهای ضد سرطانی، ویژگی آن ها ، نوع میکروارگانیسمی که در تولید آنها نقش دارد و چگونگی فعالیت آن ها در درمان سرطان می پردازیم.

لینک کمکی