فایل رایگان يک روش شبه تحليلي براي حل معادله ريکاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک روش شبه تحليلي براي حل معادله ريکاتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این مقاله، جوابهای دقیق برای معادلات دیفرانسیل ریکاتی با استفاده از یک روش شبه تحلیلی به دست آمده است. این روش که در ابتدا توسط تمیمی 1 و انصاری 2 پیشنهاد شده است. در اینجا تی ام ای 3 نام دارد و ثابت شده است که برای حل انواع مختلف مسائل خطی و غیر خطی کارامد و قابل اعتماد است. همگرایی این روش مورد بررسی قرار گرفته است و به لحاظ ریاضی ثابت شده است . این روش برای مسائلی که به جواب دقیق منجر نمی شود و از خطایی برخوردار است، دارای خطای بسیار کمی است.

لینک کمکی