فایل رایگان بحران هاي مالي و تاثيرات آن بر حسابرسي داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بحران هاي مالي و تاثيرات آن بر حسابرسي داخلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پدیده بحران مالی مقوله ای است که خود پیامد و اثر سوء رفتارهای اقتصادی قدرت های پولی جهان می باشد که با رکود شدید در بازارهای سهام، کاهش قیمت نفت، کاهش تولیدات صنعتی، ورشکستگی بانک ها و بنگاه های صنعتی بزرگ و در نهایت کاهش ثروت و بیکاری شدید مردم و در یک کلام کاهش شدید رشد اقتصادی و در نهایت بی ثباتی اقتصادی همراه می باشد. از آنجا که بروز بحران های مالی به طور کلی در سطح جهان انگشت اتهام را به سوی حسابداری و حسابرسی نشانه گرفته است، ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری و مقابله با بحران را ایجاب می کند. بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت بررسی بحران و نقش حسابداری و حسابرسی در بروز بحران های مالی بیش از پیش نمایان می گردد. در اقتصاد جهانی شده، حسابرسی به عنوان ابزاری برای مدیریت صحیح منابع اقتصادی عمل می کند. در نهایت، می توان اذعان نمود که حسابرسی به عنوان عاملی جلوگیری کننده از وقوع بحران مالی عمل می نمایند.

لینک کمکی