فایل رایگان بررسي اخلاق ورفتار حرفه اي در حسابداري وحسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اخلاق ورفتار حرفه اي در حسابداري وحسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند، وجود داشته باشد. برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسوولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین دارایی های آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد.توجه به آیین رفتار حرفه ای حسابرسی، موسسه های حسابرسی را ملزم به ارائه واکنش در برابر فعالیت های غیرقانونی افرادی می کند که اعمال و رفتارشان آثار سوئی بر رفتار دیگران دارد. همچنین این موسسه ها باید برای حفظ شهرت و اعتبار، به تعهدهای قانونی خود پایبند باشند.تحقیق انجام شده کنونی در زمینه رفتار حرفه ای حسابرسان، بر افزایش فهم پذیری و پذیرش اصول اخلاقی حرفه ای پذیرفته شده، متمرکز می باشد. با توجه به احساس نیاز برای افزایش آموزش اخلاق پس از سقوط اخیر شرکت های بزرگ، قصور عمده در حسابرسی همانند خطاها و لغزش های غیرمعمول و استثنایی، باعث زیان سرمایه گذاران می شود که این امر خارج از آن مفروضات اخلاقی است. با این حال، کانون توجه رفتار حرفه ای و اصول اخلاقی در زمینه حسابرسی، تصمیم هایی اخلاقی است که نباید به آنها به عنوان یک موضوع ساده و کم اهمیت توجه شود.کلیات این تحقیق در خصوص اصول بنیادی و اخلاق حرفه ای حسابرسان تبیین و نیز مهم ترین شاخصه های اخلاق حسابرسی و تهدیدهای اخلاقی ارائه گردیده است. اطلاعات این مقاله به روش کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های الکترونیکی جمع آوری گردیده است.

لینک کمکی