فایل رایگان بررسي جايگاه کارآفريني در صادرات استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جايگاه کارآفريني در صادرات استان قم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

کارآفرینی متضمن محصولات جدید، روش ها و تکنیک های جدید، به کارگیری افراد جدید و ایجاد ساختارها و سازمان های جدید است و الزاما به معنی به کارگیری افراد و استخدام ایشان تلقی نمی شود. کارآفرینی توام با خلاقیت حاصل می شود و ارزش جدیدی را حاصل می کند (ارزش آفرین است). نقش کارآفرینی در توسعه صادرات حایز اهمیت تلقی می شود زیرا با بهبود روشهای تولید و بهینه سازی استفاده از داده ها (نیروی انسانی، سرمایه، انر ژی، مواد اولیه و...) و در نتیجه کاهش بهای تمام شده محصولات، می توان توانایی رقابت در زمینه تجارت بین الملل را پیدا کرد . یکی از عو امل مهم صادراتی شدن محصولات و تولیدات، بر پایه مزیت رقابتی آن می باشد؛ در حالیکه صادرات در کشور ایران ناشی از مزیت رقابتی شکل گرفته از ارزش نیروی کار و سرمایه نمی باشد. طبق نظریات کارآفرینی، یکی از نقش های کارآفرین در فرآیند توسعه به حوزه صادرات اختصاص دارد. در این مقاله، وضعیت فعلی صادرات در استان قم در سنوات اخیر مورد تحلیل قرارگرفته است و به رویکرد کارآفرینانه در این حوزه تاکید می کند.

لینک کمکی