فایل رایگان بررسي فرايند کارمنديابي در کسب و کارهاي خانوادگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فرايند کارمنديابي در کسب و کارهاي خانوادگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یک عملکرد قوی منابع انسانی در داخل یک شرکت برای حفظ رقابت در بازار و همچنین حفظ بقا در بلند مدت ضروری است. به همین دلیل کارمندیابی یک زمینه مهم تحقیق است، زیرا شرکت ها به کارکنان خود که در نهایت عاملی حیاتی در اجرای یک کسب و کار موفق هستند، بستگی دارند. کارمندیابی یک فرایند مداوم در کسب و کارهای پویا بوده و مسئولیت بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در داخل سازمان می باشد. به خصوص با توجه به دخالت قوی خانواده، تعهد به محل، همپوشانی بین اهداف مادی و معنوی و یک فرهنگ تجاری عمیقا مبتنی بر ارزش های بنیانگذاران خانواده، ایجاد یک فرایند کارمندیابی موثر در شرکت های خانوادگی بسیار مهم تر از ایجاد آن در شرکت های غیر خانوادگی است. این مقاله با هدف مطالعه و بررسی ویژگی های فردی مرتبط با شیوه های کارمندیابی و تلاش برای نمایش عوامل تاثیرگذار اصلی در فرایند کارمندیابی شرکت های مختلف است.نتایج نشان می دهد که تناسب فرد-سازمان یکی از ویژگی های اصلی است که شرکت های خانوادگی سعی در ارزیابی آن در متقاضیان خود دارند. همچنین شخصیت و تناسب با فرهنگ کسب و کار مورد نظر، جدای از داشتن مجموعه مهارت های فنی و کیفی، یک الزام برای کارمندیابی شدن است. از طریق کانال های مختلف کارمندیابی، راهبردها و ارزیابی ها، شرکت های خانوادگی سعی می کنند که از ساختار خانوادگی به نفع خود استفاده کنند.

لینک کمکی